Ogłoszenie

GRA ZAMKNIĘTA. FORUM TYLKO DO WGLĄDU.

Zasady Forum

ZASADY UCZESTNICTWA W FORUM www.grao998.pun.pl


Za kradzież własności intelektualnej chronionej Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz łamanie zapisów Ustawy grozi odpowiedzialność karna !!!
Aby mieć dostęp do wszystkich działów, należy się zarejestrować.
I. ZASADY OGÓLNE FORUM
1. W swoich wypowiedziach nie można używać wulgaryzmów, obrażać innych użytkowników ani prowokować sytuacji konfliktowych. 2. Na forum zabronione jest reklamowanie innego forum o podobnej tematyce. 3. Konta użytkowników podejrzane o obcą reklamę czy działanie destruktywne na forum, będą usuwane. 4. Swoim zachowaniem i swoją postawą prezentujemy swoją osobę i kulturę. 5. Na forum obowiązuje zakaz spamowania w wątkach i na czacie. 6. Nick gracza powinien być prosty i czytelny oraz w żaden sposób wulgarny czy obraźliwy. 7. Konto nowego gracza bez żadnego posta zostanie automatycznie usunięte po dwutygodniowym okresie bezczynności. 8. Konto gracza nieprowadzącego żadnej jednostki, bez czynnego udziału w forum (nowe posty), będzie mogło zostać usunięte, jeśli użytkownik nie odpowie na monit administracji.
II. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
1. Zabrania się użytkownikowi samowolnego nadawania sobie stopnia służbowego, zmiany awatara na jakikolwiek inny oraz nadawania medalu czy odznaczenia. 2. Użytkownik ma prawo do wzięcia urlopu bez podawania przyczyny. 3. Użytkownik ma prawo do złożenia prośby o usunięcie jednostki bez podania przyczyny. 4. Użytkownik ma prawo do złożenia wniosku o zmianę moderatora, tylko wspierając się silnymi argumentami. 5. Użytkownik ma prawo do złożenia prośby o zmianę nazwy jednostki, jednak nie częściej niż raz na kwartał. 6. Użytkownik ma prawo do wysuwania sugestii mających na celu rozwój Gry. 7. Użytkownik może przyznawać innemu graczowi punkty reputacji, szczegóły w Wydziale Kontroli i Skarg 998. 8. W jednostce nie można umieszczać cudzych imion, nazwisk oraz innych danych osobowych! 9. Użytkownicy posiadający jednostki ratowniczo-gaśnicze (JRG) zobowiązani są nie używać w ich nazwie nawy własnej zawodowej, umundurowanej i wyposażonej w specjalistyczny sprzęt formacji, jaką jest Państwowa Straż Pożarna, ani skrótu jej nazwy (PSP).
III. NA CZYM POLEGA GRA
1. Gra o 998 polega na opisywaniu akcji ratowniczo-gaśniczych zadanych przez moderatora, począwszy od wyjazdu zastępu z bazy, poprzez rozpoznanie, podjęte na miejscu działania, aż po powrót do koszar oraz rozwijanie swoich jednostek. 2. Za dobrze przeprowadzoną akcję użytkownik może dostać wynagrodzenie. Moderator ma również prawo nie zaliczyć akcji niespełniających kryteriów oceny z podaniem powodu bądź zawierających istotne błędy taktyczne. Moderator wówczas wskazuje zauważone błędy i podaje wskazówki poprawnego opisu na przyszłość. 3. Wynagrodzenie za akcje będzie przyznawanie według ogólnych kryteriów podanych w Regulaminie. 4. Opisy akcji tworzymy sami, istnieje absolutny zakaz kopiowania opisów akcji od innych użytkowników! Takie zachowania będą surowo karane, łącznie z zawieszeniem użytkownika. 5. Za zarobione pieniądze można dowolnie rozwijać swoją jednostkę: wymieniać tabor samochodowy, dokupywać kolejne pojazdy, nowy sprzęt czy umundurowanie wg Regulaminu Sklepu Pożarniczego oraz innych regulaminów szczegółowych. 6. Gracz ma prawo do umieszczania w wątku ze swoją jednostką dodatkowych opisów obrazujących funkcjonowanie jednostki na co dzień, np. wyjazdy gospodarcze, uroczystości, imprezy okolicznościowe, przeglądy. Opisy te będą premiowane przez Moderatora. 7. Jednostka może uczestniczyć w różnych ćwiczeniach, manewrach. Więcej w Wydziale Wyszkolenia.
IV. GŁÓWNE ZASADY GRY
1. Każdy gracz może posiadać na grze tylko jedno konto! 2. Jeżeli na jednym łączu internetowym gra dwóch użytkowników (np. bracia), należy o tym napisać w dziale "Poradnik”. 3. Użytkownik może posiadać jedną jednostkę OSP, jedną jednostkę JRG (na dowolnej zmianie) oraz jedną na dziale ZSP/WOP (łącznie trzy jednostki). 4. W wątku z jednostką może pisać tylko jej właściciel (gracz), moderatorzy, administratorzy oraz okazyjnie inni gracze w celu podziękowania za przekazany pojazd, współpracy w organizacji manewrów itp. 5. W przypadku zrezygnowania z dalszej gry, należy powiadomić o tym swojego moderatora i obowiązkowo napisać o tym w swojej jednostce. 6. Jednostka usunięta, która działała czynnie powyżej miesiąca, będzie wyszczególniona w Archiwum jednostek usuniętych - Wydział Kontroli i Skarg 998. 7. W przypadku konieczności wzięcia urlopu, trudności z dostępem do Internetu czy czasowym brakiem możliwości opisywania akcji - należy o tym napisać w swojej jednostce i powiadomić swojego moderatora. 8. Urlop można wziąć na okres miesiąca czasu (30 dni). 9. W uzasadnionych przypadkach - za zgodą moderatora jednostki - urlop można przedłużyć na czas nieokreślony – z podaniem przyczyny lub zawiesić działalność jednostki. 10. W przypadku wcześniejszego powrotu z urlopu należy niezwłocznie poinformować o tym odpowiedniego moderatora. 11. Użytkownik na starcie zakładając daną jednostkę ma określone fundusze na początkowe wyposażenie. 12. Użytkownik może wziąć dotacje na zakup pojazdów lub doposażenie jednostki. Szczegóły w Wydziale Finansów 998. 13. Użytkownik może również wystąpić z wnioskiem o pozyskanie nowego pojazdu lub o wymianę wskazanego samochodu na nowszy wg Regulaminu Wydziału Finansów 998. 14. Użytkownik może przekazać innej jednostce pojazd oraz wyposażenie umieszczając stosowny post w jednostce. 15. Nabyty pojazd i sprzęt można sprzedać w dowolnym czasie. 16. Użytkownik nie może samodzielnie zmieniać nazwy swojej jednostki. 17. Użytkownik posiadający jednostkę JRG na określonej zmianie nie ma możliwości przeniesienia jej na inną zmianę. 18. Użytkownik może zostać wyróżniony medalem lub odznaczeniem. Szczegóły w Aktualnościach KG 998 PUN. 19. Działalność każdej jednostki będzie kontrolowana pod kątem poprawności przez Wydział Kontroli i Skarg 998. 20. Każdy nowy użytkownik otrzymuje stopień strażaka. 21. Za właściwą postawę oraz rozwój jednostki, pomoc Administracji oraz inne osiągnięcia użytkownik może zostać wyznaczony do awansu. 22. Każda jednostka wpłaca do budżetu KG składkę kwartalną ustaloną przez Bank Strażacki. 23. Jednostka może wziąć kredyt na zasadach ustalonych przez Bank Strażacki. 24. Posiadane pojazdy ulegają awariom losowym. 25. Każdy użytkownik ma prawo do umieszczanie zdjęć swojego autorstwa, zdjęć innych autorów, na które ma pisemną zgodę, podając pod każdym zdjęciem obowiązkowo autora zdjęcia oraz źródło, z którego zostało pobrane.
V. KARY
1. Kary będą stosowane za: a) łamanie postanowień niniejszego Regulaminu, b) łamanie zapisów regulaminów poszczególnych działów/regulaminów szczegółowych, c) umieszczanie zdjęć bez odpowiednich podpisów, d) dręczenie administracji, moderatorów i innych graczy, e) oszustwa. 2. Rodzaje kar: a) upomnienie/ostrzeżenie, b) kara finansowa, c) ograniczenia w składaniu wniosków, udziału w szkoleniach i uczestnictwa w dodatkowych działaniach, d) degradacja, e) czasowe zawieszenie Użytkownika, f) ograniczenia w zakładaniu jednostek, g) ban, h) usunięcie konta Użytkownika, 3. Kary obejmują każdą część działalności jednostki, w szczególności: a) podział bojowy (prowadzenie jednostki niezgodnie z Regulaminem, w tym samodzielne zmiany nazwy jednostki i samodzielne dysponowanie się do zdarzeń), b) Wydział Finansów (zakaz składania wniosków o dotacje, o sprzęt), c) Wydział Szkolenia (zakaz udziału w szkoleniach, ćwiczeniach, manewrach), d) awanse, medale i odznaczenia (brak dodatkowych gratyfikacji, awansów łącznie z degradacją), e) Handel pojazdami – brak zniżek i dodatkowych rabatów. 4. Kary zakazu mogą trwać do 3 miesięcy. 5. Jednorazowe kary finansowe będą skutkowały odebraniem z budżetu jednostki określonej sumy: a) OSP do 200 tys. b) JRG do 350 tys. c) ZSP/WOP do 250 tys. 6. Za brak terminowego opisu akcji ratowniczo-gaśniczych bez podania przyczyny moderator nakłada ostrzenia/upomnienia oraz kary finansowe. 7. Jednostka posiadająca 3 ostrzeżenia/upomnienia, po uprzedniej próbie kontaktu moderatora z graczem poprzez prywatną wiadomość, zostanie usunięta. W przypadku powrotu do Gry i do regularnych opisów przed usunięciem jednostki – upomnienia anulowane będą automatycznie. 8. Wobec użytkownika posiadającego konto na konkurencyjnych forach mogą zostać zastosowane najcięższe kary włącznie z BANEM i wydaleniem z forum. 9. Rażące łamanie Regulaminu oraz powtarzające się przewinienia mimo bezskutecznych kar i ostrzeżeń skutkują otrzymaniem kary zawieszenia użytkownika. W przypadku braku poprawy po okresie próby gracz zostanie ostatecznie usunięty z Gry. 10. Kary mogą być ze sobą łączone! 11. Rodzaj zastosowanej kary jest uznaniowy i pozostaje w gestii KG 998 PUN w aspekcie każdego indywidualnego przypadku. 12. Nieznajomość zapisów regulaminów nie będzie brana pod uwagę przy nakładaniu kary. Użytkownik zakładając jednostkę oraz pisząc w danym dziale ma obowiązek znać jego regulamin, a w przypadku braku regulaminu danego działu – stosować zapisy Regulaminu Głównego Gry.
ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI, ZAPOZNANIA SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI REGULAMINAMI I ZAGRANIA RAZEM Z NAMI W GRĘ O 998!
Wszelkie prawa zastrzeżone. (c)) by Aron 2015.

W razie pytań - GG:
Komendant Główny 998
Zastępca Komendanta Głównego 998
Rzecznik Prasowy Komendy Głównej 998

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB 1.2.23
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
increase blood flow to the penis